این شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۶۴۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است و در حال حاضر جزء واحدهای تجاری شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

  • ماشین سازی و ساخت قطعات یدکی و انواع اسکلت های فلزی و مخازن ؛

  • طراحی،ساخت،نصب،بهسازی،تعمیر و نگهداری تجهیزات صنایع ؛

  • انجام کلیه عملیات حرارتی،صنعتی و آهنگری

  • مشارکت در شرکتها و تأسیس شرکت و اخذ نمایندگی شرکتهای مرتبط با موضوع شرکت

  • انجام کلیه خدمات و اقدامات فنی،اقتصادی و مبادلات بازرگانی و مالی اعم از خرید و فروش،صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت

  • امور بهره برداری از تأسیسات

  • انجام کلیه موارد ساختمانی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه توکا فولاد، ارائه دهنده ی خدمات طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تاسیسات و ابنیه در صنعت فولاد ضمن توجه به تجربیات به دست آمده از منابع دانشی درون و برون سازمانی در جهت ارتقاء ارزش آفرینی پایدار برای ذینفعان با انتخاب سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 وسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 رئوس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

ارتقاء سطح کیفی و توسعه خدمات با هدف ایجاد و توسعه بازارهای جدید و افزایش سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت مشتریان و کارفرمایان ، از طریق تعهد به انطباق محصولات و خدمات با خواسته های آنان
افزایش سطح فرهنگ ، آ گاهی کیفی ، ایمنی و سلامت حرفه ای و زیست محیطی درکارکنان ، از طریق ارائه آموزش های موثر و افزایش مشارکت و انگیزش آنان
شناسایی و رعایت کلیه قوانین ملی و بین المللی در زمینه کیفیت، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، به منظور ایجاد انطباق با الزامات
تعهد به پیشگیری ، کنترل و اجتناب از تخریب و آلودگی هوا وخاکو همچنین کاهش مصرف انرژی
تعهد به پیشگیری از مصدومیت ها و بیماری های ناشی از شغل
ایجاد فرهنگ بهبود مداوم و توجه به اثر بخشی در سیستم مدیریت یکپارچه در راستای تعالی سازمانی
ترغیب به مدیریت پیشگیرانه فعال ، بهبود در شناسایی فرصت ها و تهدیدهاو آگاهی از نیاز به شناسایی و برخورد با ریسک ها در سرتاسر سازمان
شناسایی، نگهداری و به اشتراک گذاری دانش اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات

چشم انداز

برند شدن در حوزه تعمیرات صنعت فولاد کشور با دستیابی به انجام هفتصد هزار نفرساعت فعالیت تعمیراتی درسال ۱۴۰۰

راهبرد

ارزش آفرینی پایدار برای ذینفعان با اجرای خدمات طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تاسیسات وابنیه صنعتی در زمان اندک،کیفیت مطلوب، حفظ ایمنی وحداقل هزینه و با به کار گیری دانش و تجربه کارکنان

حوزه فعالیت